Åpning av Ternvannet 2011

Åpning av Ternvannet i Vestpollvassdraget

f.o.m. 1 Juli  2011 t.o.m. 31 august 2011 

Se link for kart

NB!  Det gjøres oppmerksom på at resten av vassdraget er stengt for fiske i sesongen 2011

Utdrag av vedtaket

Vedtak

I samråd med Direktoratet for naturforvaltning åpner  

Les mer …

Utskrift E-post