Årsmøte 2014

Årsmøte for driftsåret 2014

for

Vestpoll Jæger og Fiskeforening

&

Lakselv-valdet Jaktlag

 

Innkalling til årsmøte Onsdag den 18 September 2015
Møtested: Sildpollneset 45 (Hos Tor Arvid Arntzen)
Innkallingen gjelder driftsåret 2014 for Lakselv-valdet Jaktlag & Vestpollen Jæger og Fiskeforening

Utskrift E-post